Stäng detta fönster      

Verksamhetsberättelse Uskaboda vägsamfällighet  2006-2006

 

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

Ordf.  Thomas Eriksson

Sekr.   Sonja Dalebäck Arnelöf

Kassör Lennart Uske

 

Suppl.  Roland Pettersson

Suppl.  Gert Nilsson

 

Styrelsen har under året haft tre sammanträden ,varav ett protokollfört.

 

Under året har extra stämma hållits, som beslutat om ombildning av föreningen med utökat antal vägar inom byn. Beslut har också fattats om upprustning av delar av vägnätet.

 

Till följd av extrastämmans beslut, har Lantmäteriet gjort en omprövning av vägsamfälligheten, med beräkning av nya andelstal, samt nya stadgar för föreningen. Denna har vunnit laga kraft 2006 08 15.

 

Underhålla av vägarna har under året skett i normal omfattning. Två sträckor har grusats, och

dammbindning, hyvling, snöplogning och halkbekämpning har utförts.

 

 

För styrelsen:

 

Garphyttan 20060816

 

Thomas Eriksson


 

Stäng detta fönster