Stäng detta fönster

Uskenbygdens Väl har engagerat sig i arbetet med att utforma ett program för "Leader Bergslagen."

Vad är då LEADER?

 

Leader är en del av EU:s landsbygdspolitik med syfte att trygga landsbygdsområdenas framtid och göra det lättare att både bevara och skapa nya arbetstillfällen. Det unika med Leader är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande.

Att arbeta med Leader som verktyg innebär att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Leadermetoden avser att skapa kreativa och innovativa arbetssätt som ger landsbygden möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. 

Några nyckelord för projekt som stöds av Leader:

·     Trepartnerskap

·     Lokala initiativ

·     Lokal utvecklingsstrategi

·     Kreativt och innovativt arbetssätt

·     Sektorsövergripande

 
Leader har funnits som ett arbetssätt i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1996. I Sverige har de två programperioderna LEADER II och LEADER+ funnits på en begränsad del av landsbygden. De tolv områden som finns inom LEADER+ omfattar ca 20 procent av landsbygdsbefolkningen.
Den nu aktuella programperioden löper till 2015.

Leader Bergslagen omfattar 11 kommuner/kommundelar i Bergslagsområdet.  Kansliet finns i skinnskatteberg
Fokus på arbetet kommer att vara inom följande områden:

  • Nya försörjningsmöjligheter i Bergslagen

  • Lokal utveckling och samverkan

  • Ökad inflyttning

  • Partnerskap för ekonomisk tillväxt och ett ökat företagande

Den totala resursramen för Leader Bergslagen beräknas kunna ligga på 6-7 Mkr per år.

 
 
Läs mera om Leader+ Leader Bergslagens hemsida
  Svenska nätverket för leader