Örebro kommuns planerade vattentäkt i Järleån –

Kan den påverka Uskenbygden??

 

Det verkar inte helt klart hur långt upp i vattensystemet skyddszonen för den planerade vattentäkten skulle sträcka sig, men Usken,
och definitivt Fåsjön, kan bli inkluderat. Det skulle kunna få stora konsekvenser för exempelvis friluftsliv, djurhållning och skogsbruk.

Är du intresserad eller insatt i hur vi bevakar denna fråga för bygdens bästa, får du gärna kontakta Johan Linderkers, tel 070-2490200,
ordförande i Uskenbygdens Väl.

 

En del information finns på

http://www.na.se/artikel.asp?intId=1370674

 

http://www.sr.se/Orebro/nyheter/artikel.asp?artikel=2293197

 

http://www.mogetorpsprojektet.se/Rapporter/Undersokningsprogram_060317/Huvudrapport.pdf

 

 

 

 

          

 

 

 

stäng detta fönster