FASADPUTS HERBERT HANSSON AKTIEBOLAG
MÅRDSHYTTAN 456
71394  NORA
 

Näringsgren : Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
Andra bygg- och anläggningsarbeten
 
Ant.anst : 1 - 4

Telefon : 0581-510 31
Fax : 0581-510 31
Mobil : 010-230 59 41
     
Ant.anst : 4
Verksamhet : Murnings- o putsningsarbeten. Byggn verksamhet.