KJ:S BOKFÖRINGSBYRÅ
SIGGEBODA 25
71394  NORA
 

Näringsgren : Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
 

Telefon : 0587-330200
Fax :
Mobil : 070-744 51 61
Kont.pers : Kjell Jonasén
Ant.anst : 1
E-post : Jonasen@swipnet.se
Verksamhet : Bokföring o redovisning.