Stäng detta fönster

Garphyttan

 

Kulturmiljön i Garphyttan, tillika med

andra tämligen oförvanskade byar,

avspeglar de näringsekonomiska

förutsättningarna under olika tidsepoker.

I Garphyttan har tillgången på vattenflöde

och skog varit relativt goda samtidigt som

malmfångsten fanns på närmre håll jämfört

med situationen i många andra hyttbyar.

Därför kunde hyttan  drivas fram till 1870.

 

 

Byns gårdar som uppförts under 1700- eller 1800-talet avspeglar

dessa betydligt gynnsammare förutsättningar för järnhanteringen.

Det är i jämförelse med andra byar som Garphyttan har sitt största värde.

 

Mitt i byn finns en rastplats med informationstavla.


 

Stäng detta fönster

Källa: Lindesbergs kommuns översiktsplan