Stäng detta fönster

Öskebohyttan

 

Öskebohyttans by, som etablerades i samband med järnframställningen

på platsen, ligger inklämd mellan skogshöjden och sjön Usken.

Bebyggelsen omges av ett odlingslandskap som i sin helhet bildar en

typisk natur- och kulturmiljö för Bergslagen. Byn har ägt två hyttor,

båda sannolikt med medeltida ursprung. Hyttverksamheten var inriktad

på osmundsjärn vilket var en produkt som tidigt försvann till

förmån för tackjärn. Hyttdriften pågick inte längre än till 1797.

Öskebohyttan har inte haft samma goda jordar som grannbyn

Öskevik, vilket avspeglar sig i bebyggelsen.

 

I Öskebohyttans by finns en väl bevarad bergsmansgård med tillhörande

fatabur och loftbod, som är ett bra exempel på byggnadsskicket

i Bergslagen under 1700-talet. Gården är idag privatbostad.

 

Norrut efter landsvägen ligger  byns missionshus, byggt 1888 och med helt

intakt interiör. Här har man bl.a. hantverksförsäljning och kafé på sommaren.

Öskebohyttans missionshus och hantverksförsäljning

 

Stäng detta fönster

 

Källa: Lindesbergs kommuns översiktsplan, foldern "Runt Usken" av Margareta Nordahl