Stäng detta fönster

Öskeviks hytta

 

I Öskeviks by fanns en hytta registrerad 1539, men hyttdriften sägs

ha varit i gång redan på 1100-talet. Järnproduktionen var periodvis

nedlagd men fick en renässans under första världskriget och drevs

fram till 1919. Malmen togs från de närbelägna gruvorna på

Grönvållsön.

I dag finns en informationstavla med text och foto intill hyttlämningarna.

 

Byn som samlar sig i hyttruinens närhet är exempel på en intressant

kulturmiljö. Här finns representativa bergsmansgårdar från 1800-

talets mitt. Mangårdarna är exempel på en byggnadsstil som var vanlig

bland de mer välbeställda bergsmännen under nämnda tid. Byns

välstånd uppkom genom de tillgångar man hade i god malmförekomst,

bra transporter och bördiga åkrar.

 

Öskeviks kulturstig, som utgår från Siggebohyttans Bergsmansgård, ger

en god orientering om byn och dess historia.

 

Stäng detta fönster

 

 

Källa: Lindesbergs kommuns översiktsplan